Osvetlenie športovísk

Osvetlenie športovísk

Osvetlenie športovísk

Charakteristika a popis

V spolupráci s našom partnerskou firmou zabezpečujeme osvetlenie športových hál všetkého druhu. Osvetlenie je vyvinuté podľa najnovších technológií s dôrazom na spotrebu podľa najnovších smerníc EU, hospodárnosť, zdravotnú nezávadnosť a v konečnom dôsledku aj na estetické prevedenie osvetlenia ako celku.