Hokejová strelnica BRA SHOOT

Hokejová strelnica BRA SHOOT

Hokejová strelnica BRA SHOOT

Charakteristika a popis

Hokejová strelnica BRA SHOOT 

Pomáha profesionálnym , ale aj mladým hokejistom k zdokonaľovaniu si techniky a presnosti streľby. BRA SHOT je v prevedení „klietka“ čo znamená že je komplet strelecký priestor chránený sieťou, puky z neho nevyletujú. Preto je  vhodný aj do menších priestorov. Jednotlivé vybavenie je nakonfigurované individuálne podľa potrieb a požiadaviek klienta.

SHOOTING area 

Slúži taktiež k zdokonaľovaniu techniky a streľby hokejistov na akejkoľvek výkonnostnej úrovni.  Skladá sa zo syntetického ľadu a z mantinelov do tvaru „U“ na ktorých je upevnená ochranná sieť.  Jej výhodou je väčšia variabilita pri nácviku streľby / dá sa využívať väčší priestor, viac miesta pre jednotlivé cvičebné prvky a pod./ Jednotlivé vybavenie je nakonfigurované individuálne podľa potrieb a požiadaviek klienta. Pevné mantinely je možné nahradiť žinenkovými mantinelmi –  výhoda bezhlučnosti. 

Obe prevedenie strelnice ponúkame aj do prenájmu. Ideálne sú aj na marketingové akcie, rôzne súťaže zábavnou formou, možnosť polepiť mantinely reklamou s cieľom spropagovania nových produktov..

Bližšie informácie poskytneme na vyžiadanie.